غرفه سازی شرکت زرین

غرفه نمایشگاهی و انواع آنها:

غرفه نمایشگاهی بر اساس زواي نمايشي به چهار دسته تقسيم مي شوند.

غرفه نمایشگاهی معمولی یا ردیفی(خطي) (Linear stand)

اين غرفه از سه طرف با غرفه هاي ديگر همجوار است و از انتها از يك طرف به راهرو مشرف است. وجه تمايز غرفه هاي معمولي از يكديگر پهنا و عمق آنها مي باشد. البته غرفه هايي كه بر بزرگتري دارند به شرط داشتن عمق كافي مناسب ترند. به غرفه هاي معمولي به لحاظ اينكه در رديف غرفه هاي ديگر قرار دارند غرفه هاي رديفي نيز گفته مي شود. (غرفه هاي صورتي رنگ)

غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی نبشي (گوشه)( (Corner Stand

غرفه هاي نبشي از دو طرف با غرفه هاي ديگر داراي ديوار مشترك و از دو طرف ديگر به دو راهرو متصلند. طراحي و تزئين اين غرفه نمايشگاهي گران تر و مشكل تر هستند، اما چون از دو طرف ديده مي شوند داراي ارزش بالايي هستند. به غرفه هاي نبشي غرفه هاي دوبر نيز گفته مي شود. (غرفه هاي صورتي رنگ)

غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی شبه جزیره ای( انتهایی)( End Stan)

اين غرفه ها از يك طرف بسته و از سه جهت در معرض ديد قرار دارند و از اين رو از مرغوبيت بسزايي برخوردار هستند و بازديدكنندگان بيشتري را به سوي خود جلب مي نمايند. به اين غرفه ها، غرفه نمايشگاهي انتهايي نيز گفته مي شود. (غرفه هاي صورتي رنگ)

غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی جزیره ای

مناسب ترين و گران ترين نوع غرفه نمايشگاهي، غرفه جزيره اي است كه در محاصره راهروهاست و از چهار طرف قابل ديد و دسترسي است. غرفه هاي جزيره اي از ارزش )تبليغاتي- نمايشي) بالايي برخوردار هستند و معمولا در سايت هاي نمايشگاه ها طوري تقسيم بندي شده اند كه كمتر داراي چنين غرفه هايي هستند. به اين غرفه ها، غرفه هاي بلوكي نيز گفته مي شود.

غرفه نمایشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *