غرفه سازی سوبرارزین

غرفه سازی پرشیا شیدک رایا
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
غرفه سازی سعید پلاستیک
۲۳ خرداد ۱۳۹۶

تصاویر پروژه