برای مشاهده توضیحات بیشتر و تصاویر اجراها از نمونه کارهای اجرا شده توسط شرکت آمیتیس ، بر روی نمونه کار رفته و "اطلاعات بیشتر" را بزنید