غرفه سازی،آمیتیس،غرفه نمایشگاهی،طراحی غرفه

۲۵ بهمن ۱۳۹۵

ابعاد مناسب در غرفه سازی

ابعاد غرفه سازی و عوامل مؤثر در طراحی باید توجه داشت تعیین ابعاد غرفه سازی بر اساس ذوق و سلیقه نیست و صرف بزرگی به اعتبار […]
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
غرفه سازی

اصول غرفه سازی و نکات کلیدی

اصول غرفه سازی و نکات کلیدی در این مقاله شما را با چند اصول غرفه سازی و جذب بیشتر مخاطبین آشنا می کنیم: به غرفه ی […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۵
غرفه سازی

غرفه سازی و موقعیت مناسب

  لطفا درانتخاب موقعیت مناسب غرفه دقت نمایید! موقعیت غرفه ؛ یکی از نکات مهمی که در غرفه سازی،قبل از شرکت در یک نمایشگاه باید به […]
۱ اسفند ۱۳۹۵

روند برنامه ریزی برای غرفه های نمایشگاهی

  غرفه سازی نمایشگاهی و چگونگی برنامه ریزی آن : برنامه ریزی غرفه را هر چه زودتر شروع کنید و یک نفر را مسئول رسیدگی به […]