غرفه سازی آمیتیس در نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود ۲۰۱۷