غرفه سازی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی