فرصت های شغلی

آمیتیس از آغاز ، با اعتقاد به این که سرمایه اصلی و مهم در هر سازمان و شرکتی ، نیروی انسانی آن مجموعه است . جذب افراد متخصص و پر کوشش را مورد توجه و سرلوحه راهبردی توسعه منابع انسانی خود قرارداده است و با تدارک فرصت های شغلی یکسان برای تمام دانش آموختگان ، روش های مشخصی را برای جذب و استخدام این افراد واجد شرایط و با صلاحیت ساماندهی کرده است .

حضور و فعالیت در محیطی صمیمی ، فعال و پویا از اولین و برترین مزیت های پیوستن به آمیتیس است . فعالیت و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی استعداد ها است .

شما برای ملحق شدن به آمیتیس ، می توانید به جدول فرصت های شغلی که در همین بخش قرار دارد مراجعه کنید و چنانچه خود را واجد شرایط میدانید ، فرم استخدام ( پرسشنامه ) را تکمیل و ارسال کنید .

پس از ارزیابی اولیه درخواست شما ، بر اساس رویه های سازمانی متعارف در آمیتیس با شما تماس گرفته خواهد شد .

فرآیند جذب در شرکت آمیتیس

استخدام در شرکت آمیتیس ، بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که مراحل آن عبارتند از:

جدول فرصت های شغلی

فرصت های شغلی در آمیتیس
کارشناس بازاریابی غرفه های نمایشگاهی
کارشناس بازاریابی دکوراسیون فروشگاهی
تکنسین نظارت بر اجرای غرفه های نمایشگاهی
مهندس معمار ناظر بر اجرای غرفه های نمایشگاهی
تکنسین نظارت بر اجرای دکوراسیون فروشگاهی
مهندس معمار ناظر بر اجرای دکوراسیون فروشگاهی
طراح غرفه های نمایشگاهی
طراح دکوراسیون فروشگاهی
گرافیست