عملیات عمرانی آمیتیس

عملیات عمرانی

پروژه های عمرانی به معنای عام با هدف ایجاد بستر در زمینه تولید و خدمات در سطح کشور ، از اولویت بالایی در برنامه ریزی کشور قرار گرفته اند.

به دلیل بالا بودن حجم عملیات ، زمان بر بودن و ارزش ریالی ویژه این دسته از پروژها ، نیاز به جذب نیروی متخصص و مجرب به وضوح به چشم می خورد.

این مجموعه مفتخراست که با تجهیز دپارتمان فنی و مهندسی مجزا، موفق به اجرای عملیات عمرانی دراستانهای تهران ، همدان ،اصفهان و خراسان از طریق پروسه مناقصه در 4 سال اخیر شده است .