5 ژانویه 2020
شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی متالورژی

غرفه سازی در شانزدهمین دوره نمایشگاه ایران متافو

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو) در تاریخ ۸ لغایت ۱۱ آذر ماه  سال ۱۳۹۸در محل […]