5 ژانویه 2020
غرفه سازی در نوزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

غرفه سازی در نوزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین

نوزدهمین نمایشگاه رنگ و رزین تهران نمایشگاه رنگ و رزین تهران  از ۱۷ الی ۲۰ آذر ۱۳۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار می گردد. این […]