رُسی

Rosi

کارفرما

رُسی

نمایشگاه

نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

200 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی

  2 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401 شهر آفتاب
  3 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401 شهر آفتاب
  4 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401 شهر آفتاب
  5 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک شهر آفتاب 1401
  2 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401 شهر آفتاب
  3 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401 شهر آفتاب
  4طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک 1401 شهر آفتاب
  5 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک شهر آفتاب 1401
  5 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک شهر آفتاب 1401
  6 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی رُسی نمایشگاه کاشی و سرامیک شهر آفتاب 1401

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام