میامی

MIAMI

کارفرما

میامی تجارت پیشتاز

نمایشگاه

حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

195 متر

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت میامی تجارت پیشتاز

  MAYAMI-1 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-7 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-2 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-3 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-4 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-5 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-6 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-8 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-9 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401
  MAYAMI-10 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میامی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته 1401

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام