گلنور

Golnoor

کارفرما

گلنور

نمایشگاه

صنعت ساختمان تهران 1401

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

190 متر

غرفه سازی نمایشگاهی گلنور

 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401
 Golnoor-presentation-13 طراحی غرفه و غرفه سازی گلنور نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1401

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام