مبین نت

Mobinnet

کارفرما

مبین نت

نمایشگاه

تلکام 1402

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

318 متر

غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت توسط شرکت آمیتیس نمایشگاه تلکام تهران 1402


 .-03 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت نمایشگاه تلکام تهران 1402
 .-04 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی توسط شرکت آمیتیس
 .-05 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی
 .-06 غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت نمایشگاه تلکام تهران 1402
 .-07 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه تلکام تهران 1402
 .-08 طراحی غرفه و غرفه سازی
 .-09 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت نمایشگاه تلکام تهران 1402
 .-10 طراحی غرفه مبین نت نمایشگاه تلکام تهران 1402
 .-11 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت نمایشگاه تلکام تهران توسط شرکت آمیتیس 1402
 .-12 غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت نمایشگاه تلکام تهران توسط شرکت آمیتیس 1402
 .-13 طراحی و ساخت غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مبین نت نمایشگاه تلکام تهران توسط شرکت آمیتیس 1402
 .-14 طراحی و ساخت غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی
 .-15 طراحی و ساخت غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی شرکت آمیتیس
 .-16 طراحی و ساخت غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی تلکام 1402
 .-17 طراحی و ساخت غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مبینت نمایشگاه تلکام
 .-18 طراحی و ساخت غرفه شرکت آمیتیس نمایشگاه تلکام

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام