طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی همراه اول نمایشگاه تلکام تهران 1402

Hamrahe Aval

کارفرما

همراه اول

نمایشگاه

تلکام 1402

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

300 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی تلکام 1402

 03 غرفه سازی نمایشگاهی طراحی غرفه غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402
 04 غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402
 05 توسط شرکت غرفه سازی آمیتیس غرفه سازی نمایشگاهی غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402
 06 غرفه سازی شرکت غرفه سازی آمیتیس در نمایشگاه تلکام 1402
 07 غرفه سازی غرفه همراه اول غرفه سازی شرکت غرفه سازی آمیتیس در نمایشگاه تلکام 1402
 08 غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402
 -09 ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402
 10 غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402شرکت غرفه سازی آمیتیس
 11 غرفه سازی و طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402شرکت غرفه سازی آمیتیس
 12 غرفه سازی غرفه همراه اول غرفه سازی شرکت غرفه سازی آمیتیس در نمایشگاه تلکام
 13 غرفه سازی غرفه همراه اول غرفه سازی شرکت غرفه سازی آمیتیس
 14 غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402شرکت غرفه سازی آمیتیس
 15 غرفه سازی ساخت غرفه نمایشگاهی نمایشگاه تهران غرفه طراحی و اجرای غرفه همراه اول تلکام 1402شرکت غرفه سازی آمیتیس

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام