نفیس نخ

Nafis Nakh

کارفرما

نفیس نخ

نمایشگاه

نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

105 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ

  طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-02
  طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-03
  طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-04
  طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-05
  طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-06
  طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-07
  .طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-08
  .طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-09
  .طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نفیس نخ نمایشگاه ماشین آلات نساجی تهران 1402-11

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام