میراب

Mirab

کارفرما

میراب

نمایشگاه

تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

226 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب

  Mirab-presentation-02 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-03 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-04 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-05 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-06 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-07 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-08 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402
  Mirab-presentation-09 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی میراب نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی 1402

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام