طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاشه لوازم خانگی 1402

Beness

کارفرما

بنس

نمایشگاه

نمایشگاه لوازم خانگی 1402

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

201 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس

 Beness-presentation-04 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-04 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-04 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-07 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-07 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-07 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-15 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-15 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-17 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-17 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-17 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-17 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-17 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


 Beness-presentation-17 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی بنس نمایشگاه لوازم خانگی 1402


We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام