مولتی کافه

MULTICAFE

کارفرما

مولتی کافه

نمایشگاه

نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

237 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه

 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه
 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه
 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه
 1 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه
 3 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه
 4 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته
 5 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته
 6 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 ی، قهوه و صنایع وابسته
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401
 7 غرفه سازی نمایشگاهی مولتی کافه نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 1401

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام