نورانه

Nooraneh

کارفرما

نورانه

نمایشگاه

نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400

طراحی و اجرا

گروه عمران معماری نگین آمیتیس

متراژ

262 متر

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی

 nooraneh-02 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی
 nooraneh-03 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی
 nooraneh-04 غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-05 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-06 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-07 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-08 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-09 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-10 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-11 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400
 nooraneh-12 طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاهی نورانه نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی تهران 1400

We Create Connection Between People & Brands

تماس با ما

اطلاعات تماس

تهران، بلوار پاکنژاد، نبش کوچه آسمان چهارم شرقی، پلاک 1، طبقه چهارم

+98 21 96621490 - 9

ارسال پیام